четвъртък, 26 април 2018 г.

Световен ден на интелектуалната собственост - ролята на жените

Честит ден на интелектуалната собственост.
Тази година WIPO посвети този ден на ролята на жените за развитието на иновациите и културата по света.
Повече информация може да откриете тук.