понеделник, 9 април 2018 г.

Nike не успя да регистрира “JUST DO IT” в Япония

Masaki Mikami публикува интересна статия относно отказана словна марка “JUST DO IT” заявена от NIKE за клас 3 в Япония.
Според законодателството в страната, притежател на марка ползваща се с репутация има право да я заяви, като защитна марка, и за несвързани стоки и услуги.
Според Патентното ведомство на Япония обаче няма доказателства за това дали марката е използвана, като търговски знак във връзка със стоките от клас 25, поради което не възприема марката за общоизвестна.
При обжалването, Апелативният борд потвърждава отказът. Макар да приема наличие на определена степен на популярност на слогана “JUST DO IT”, бордът счита, че приведените доказателства не са достатъчни за да се приеме, че марката е станала общоизвестна на територията на Япония.
Тази новина е пример за това, че статутът на общоизвестна марка не може да се предполага, а трябва да се докаже и то с необходимият обем от доказателства.