петък, 13 април 2018 г.

Оригиналност на фотографски произведения във Франция


Съд във Франция се произнесе по дело касаещо оригиналност на фотографски произведения.
В конкретният случай, фотограф прави снимки на бани, след което води преговори с издател за тяхното публикуване. Преговорите се провалят но в последствие издателят публикува снимките. Фотографът завежда съдебно дело, което губи, тъй като съдът приема, че снимките са прекалено обикновенни и неоригинални за да се ползват от авторскоправна защита.
При обжалването обаче, съдът приема, че тези фотографски произведения са обект на авторско право. Тяхната оригиналност се определя не от темата им, а от това какви творчески действия е предприел авторът при тяхното създаване, например избор на подходящ ъгъл, светлина, подчертаване на определени детайли, дигитална обработка и тн.
Съдът отхвърля доводът на издателя, че е имал право да използва произведенията на база имейл кореспонденция, напомняйки че авторското право може да се отстъпва единствено с подписване на договор в който се уреждат деталите за целта.
Източник: JIPLP.