петък, 20 април 2018 г.

Кратки IP новини

1.  Нова серия Уебинари: Интелектуалната собственост като бизнес актив. За повече информация тук. 


2. Общият съд: няма вероятност за объркване между марките BEPOST and ePOST. За повече информация тук. 

3. ARIPO joins TMclass. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.