понеделник, 14 май 2018 г.

Иран ратифицира Локарнската класификация

WIPO съобщава за ратифицирането от страна на Иран на Локарнската класификация за посочване на стоки в заявки за промишлени дизайни.
Според информацията класификацията влиза в сила за страната считано от 12.07.2018.
Повече информация може да бъде открита тук.