петък, 11 май 2018 г.

Адидас спечели спор за марки в Япония

Masaki MIKAMI съобщава за скорошна победа на Адидас в Япония. Казусът касае следната регистрирана през 2011 година марка в клас 25:
Адидас подават опозиция срещу тази марка но тя е отхвърлена. Четири години по късно, преди да изтече пет годишният срок за търпимост, Адидас подава искаме за заличаване на марката на основата на следната своя по-ранна регистрирана марка:
Този път Японското патентно ведомство приема доводите на немската компания заключавайки, че:
- марката на Адидас притежава сериозна репутация на пазара в Япония от 1971 година;
- компанията използва марката без сериозни промени в нейната визия за този период от време;
- спорната марка създава сходно визуално възприемане от потребителите имайки предвид дългогодишната репутация на марката на Адидас.
Източник: MARKS IP.