петък, 4 май 2018 г.

Кратки IP новини

1. Anti-Scam Network Meeting – 19 April 2018. За повече информация тук. 

2.  Carr J in Conversant v ZTE. За повече информация тук.  

3.  Основни елементи на споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.