сряда, 9 октомври 2019 г.

Малайзия се присъедини към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки

WIPO съобщава за присъединяването на Малайзия към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. С това броят на участващите държави членки става 106. Протоколът влиза в сила за страната от 27.12.2019.
Както и известно Мадриската система позволява заявяването намеждународни марки чрез подаването на една заявка с посочване на съответните държави, където марката трябва да бъде регистрирана. 
Повече информация може да откриете тук.