петък, 18 октомври 2019 г.

Кратки IP новини

1. Защита на екстериори на търговски обекти.  За повече информация тук. 

2.  Патентна защита на лекарствени средства. За повече информация тук. 

3. Защитете своята интелектуална собственост. За повече информация тук

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук