понеделник, 18 май 2020 г.

Кога храната е важна за защитата на един дизайн - решение на Общия съд на ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело Case T‑352/19, Gamma-A SIA срещу Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA.
Делото касае следният регистриран европейски дизайн в клас Class 9-3: опаковки за хранителни продукти:
Дизайнът представлява контейнер за храна с прозрачен капак.

Срещу този дизайн е подадено искане за заличаване на основание липса на новост и оригиналност, като довод за това е наличието на следния по-раннен дизайн на контейнер с прозрачен капак:

Първоначално EUIPO отказва да заличи европейския дизайн с довода, че двата дизайна се различават, тъй като в регистрираният такъв е видна поставената в него храна, която става част от визията му.
Решението е обжалвано и Апелативният борд го отменя.
Общият съд на ЕС потвърждава отмяната на решението. Факта че хранителните продукти са видими в състава на дизайна не ги прави част от закрилата му. Те могат да бъдат използвани единствено за илюстрация на реалния начин на използване на дизайна и по конкретно на факта, че капакът е прозрачен. Хранителните продукти обаче не могат да бъдат част от обхвата на защита и да бъдат използвани за оценка на сходството на дизайните.
Поради това съдът приема че регистрираният дизайн е идентичен на по-ранният такъв и потвърждава решението за неговото заличаване поради липса на новост и оригиналност.
източник: Alicante News.