сряда, 20 май 2020 г.

Русия разреши регистрацията на географски означения

Считано от 27.07.2020 Русия въвежда възможността за регистрация на пълния спектър от географски означения. До момента това беше възможно само за наименованията за произход, чиято защита обаче има завишени изисквания относно качеството и връзката със съответното географско място.
С приемането на поправките в законодателството, ще бъде възможно и регистрацията на географски означение и указания, чиято закрила има по-малко изисквания към заявителите.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: CMS Russia for Lexology.