петък, 22 май 2020 г.

Нови електронни услуги предоставяни от патентното ведомство на Бенелюкс

EUIPO съобщава за някои подобрения в онлайн услугите предоставяни от Патентното ведомство на Бенелюкс.
Ведомството стартира предлагането на нови електронни услуги, като смяна на представител по индустриална собственост, трансфер на права върху търговски марка и дизайн. Тези услуги ще допълнят съществуващите такива относно онлайн заявяване на марки и дизайни, смяна на име и адрес, подновяване на регистрацията на търговски марки и дизайни и др.
Подобренията са в следствие на The European Cooperation Projects изпълняван от EUIPO във взаймодействие с националните патентни ведомства в ЕС.
За повече информация тук.