вторник, 16 август 2011 г.

Apple blocks sale of Samsung tablet in the EU - Apple спря продажбата на таблети на Samsung в ЕС

Редица информационни източници докладват, че Apple са постигнали значим успех в патентната си война с Samsung относно продажбата на таблета Galaxy Tab 10.1.
Според информацията съдът в Дюселдорф е взел решение за забрана на вноса на този таблет на Samsung в ЕС с изключение на Холандия, чието законодателство и по-специфично и се различава в определена степен от това на останалите страни членки на ЕС.
Забраната касае само 10.1 инчовата версия на Samsung.
Това е втора поредна победа за Apple след като те успяха да си издействат такава заповед и в Австралия.
Това е поредния пример, че интелектуалната собственост се превръща в ключов елемент за пазарния успех на всяка компания в днешни дни.
А какво става ако успееш да изиграеш IP картите си добре?
Тези дни беше публикувана новината, че Apple вече е най-голямата американска компания с нетна капитализация от 337 милиарда долара, изпреварвайки петролният гигант Exxon, който е с 331 милиарда.

English version

Several information sources report that Apple achieved a significant success in patent war with Samsung concerning sales of Galaxy Tab 10.1 tablet.
According to information the court in Düsseldorf has decided to ban the import of this tablet of Samsung in the EU except the Netherlands, whose legislation is specific and differs to some extent from that of other EU countries.
The ban only applies to 10.1-inch version of the Samsung.
This is the second consecutive victory for Apple since they managed to procure such an order in Australia.
This is another example that intellectual property becomes the key to market success of any company today.
And what happens if you can play your cards well IP?
These days, was published the news that Apple is now the largest American company with a net capitalization of 337 billion dollars, ahead of oil giant Exxon, which is 331 billion.