понеделник, 23 януари 2012 г.

Liverpool и Adidas се разделят - The end of the relationship between Liverpool and Adidas


IP Finance съобщава за раздялата между един от най-известните футболни клубове в света Liverpool и една от най-известните марки за спортна екипировка Adidas.
През дългогодишната история на Liverpool много често Adidas е била марката използвана от клуба за спортната му екипировка. Последният договор между страните е от 2006 година.
В момента Adidas са оценили ситуацията е са решили да не подновят договора. Причината е в слабото представяне на Liverpool през последните години. Клубът не може да се пребори вече доста години с вътрешната конкуренция във Великобритания за да стане шампион.
В европейските турнири също няма значителни постижения в последно време.
Това води и до по-малка атрактивност, която не може да генерира нужните на Adidas популярност, привлекателност и положителни асоциации, което от своя страна да доведат до финансови ползи за немската компания.
Това е класически пример за закономерностите в спортния мърчандайзинг и свързаната с тях интелектуална собственост.
Самото наличие на нематериалните активи не винаги е достатъчно за генериране на ползи.
Liverpool обаче сключи нов изгоден договор с малко известната американска марка за спортна екипировка Warrior Sports. Договорът е за 6 години и е на стойност 150 милиона паунда. Warrior Sports е собственост на New Balance.
Макар мърчандайзинг стойността на Liverpool да е намаляла за Adidas, то за Warrior Sports това е добър случай да навлезе в нов сегмент, а именно екипировка за футбол.
С оглед на това партньорството с Liverpool е доста добра сделка.

English version

IP Kat reports for the parting between one of the most famous football clubs in the world Liverpool and one of the most famous brands for sport equipment Adidas. In long-standing history of Liverpool, Adidas was often be used by the club for it's sporting equipment.
The last contract between the parties is since 2006.
Currently, Adidas have evaluated the situation and decided not to renew the contract. The reason is the poor performance of Liverpool in recent years. The club can not cope with the domestic competition in the UK to become a champion.
In European competition there is no significant achievements in the recent years.

This leads to less attractiveness which can not generate the necessary popularity, attractive and positive associations which in turn could lead to financial benefits for the German company.
This is a classic example for the laws in the sports merchandising and related intellectual property.
The mere existence of intangible assets is not always enough to generate benefits.
But Liverpool signed a lucrative new contract with the little-known American brand for sports equipment Warrior Sports. The contract is for 6 years and is valued at 150 million pounds. Warrior Sports is owned by New Balance.
Although the value concerning merchandising purposes in this case is not enough for Adidas, for Warrior Sports this is a good chance to enter in a new segment, namely equipment for football. In view of this partnership with Liverpool is a pretty good deal.