понеделник, 9 януари 2012 г.

Разяснения относно десетото издание на Ницката класификация - Some explanation on the tenth edition of the Nice Classification


Патентното ведомство на Великобритания публикува полезно обобщение с разяснения относно промените в Ницката класификация за регистрация на търговски марки в нейното десето издание.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published a useful summary explaining the changes in the Nice Classification for the registration of trademarks in its Tenth Edition.
More information can be found here.