сряда, 11 април 2012 г.

Viacom и Google може да си сътрудничат в бъдеще - Viacom and Google could cooperate in the future


The 1709 blog съобщава интересната новина на бъдещо сътрудничество между Google и Viacom.
Това е новина тъй като тези две компании до момента водеха помежду си едни от най-тежките и продължителни съдебни дела касаещи авторско право.
Viacom постоянно обвинява притежаваната от Google You tube за нарушаване на нейни авторски и сродни права чрез неспирното предлагане на достъп до различни нейни сериали и филми.
В момента обаче You Tube и свързаната с Viacom компания Paramount са се договорили за сътрудничество по общ проект. You Tube иска да създаде online платформа чрез която да се даде достъп до над 500 заглавия притежание на Paramount.
Освен с тази компания You tube има договорености и с още 5 основни филмови компании, както и с няколко по-малки студиа. Така общия брой на филмите които могат да бъдат гледани става над 9000. Цената на наема на един филм за 24 часа е около 3 долара в САЩ и Канада.
повече информация тук.

English version

The 1709 blog reports interesting news concerning future cooperation between Google and Viacom.
This is news because these two companies have been keeping constant litigation regarding copyrights.
Viacom accuses permanently You tube for violating of copyright and related rights by offering nonstop access to various series and movies owned by the company.
But now You Tube and related company to Viacom Paramount have agreed to cooperate on a new project. You Tube wants to create an online platform through which to provide access to over 500movies owned by Paramount.
Apart from this You tube has arrangements with another 5 major film companies, and several smaller studios. Thus the total number of films that can be viewed is 9000. Rental price for one movie for 24 hours is about $ 3 U.S. and Canada.
more information here.