сряда, 11 декември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Нова онлайн система за лицензиране улеснява публикуването на произведенията на междуправителствените организации. За повече информация тук.
 
2. Представлява ли пародията нарушаване на авторски права. За повече информация тук.

3. Европейски новини за търговски марки и дизайн. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. New online licensing system facilitates publication of works of intergovernmental organizations. For more information here.

2. Does parody infringe copyright? For more information here.

3. European news for trade marks and designs. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.