събота, 21 декември 2013 г.

Южна Корея се присъедини към TM View - South Korea joins TM view

Корейското патентно ведомство ( KIPO) се присъедини към глобалната база данни за търговски марки TM View. По този начин към базата бяха добавени нови 519 000 корейски национални марки.
С това държавите в които може да бъде осъществене търсене на търговски марки станаха 35.

English version

The Korean Intellectual Property Office (KIPO) has joined the global trademark database TM View. Thus the base were added new 519 000 Korean national marks.
By this way the countries in which a trademark search can be done began 35.