сряда, 18 декември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. 40-те най-значими съдебни дела за 2013. За повече информация тук. 

2.  Другата страна на дебата за патентните тролове. За повече информация тук. 

3. Графики и дизайни с подобрена авторскоправна защита в Германия в казуса "влак за рожден ден". За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. 40 most significant lawsuits in 2013. For more information here.

2. The other side of the debate about patent trolls. For more information here.

3. Graphics and designs with improved copyright protection in Germany in the case "a train for birthday". For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.