вторник, 3 декември 2013 г.

OHIM с нов сайт и нова система за заявяване на европейски марки и дизайни - OHIM with a new website and a new system for filling of European trade marks and designs

OHIM е с обновен сайт считано от вчера. Сайтът е с изцяло нова архитектура и визия. Важна забележка относно тази променя е и подменената система за подаване на заявки за европейски марки и дизайни. Новата система е значително опростена и лесна за работа. Тя обаче вече изисква предварителна регистрация с акаунт за да може да бъде използвана.
Нова е и търсещата система за европейски търговски марки.
Цялостно новият сайт на ОХИМ предлага редица нови възможности, както за обикновени потребители, така и за професионалисти в областта.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has renewed its website since yesterday. The site has a completely new architecture and vision. An important note about this change is the replacement system for the filling European trademarks and designs. The new system is much simpler and user friendly. However, it now requires pre-registration to be used.
There is also a new system for searching for European marks and designs.
The complete new
OHIM's website offers many new opportunities for ordinary users and professionals in the field of industrial property.
More information can be found here.