понеделник, 14 юли 2014 г.

Южна Корея може да бъде посочвана в заявки за международни дизайни - South Korea can be designated in applications for international designs

WIPO напомня, че от 01.07.2014 Република Корея може да бъде посочвана в заявки за международна регистрация на  промишлени дизайни по Хагската спогодба.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reminds that since 01.07.2014 the Republic of Korea can be designated in the application for international registration of industrial designs under the Hague Convention.  
More information can be found here.