сряда, 6 юни 2012 г.

Колумбия подписа Мадридският протокол за международна регистрация на марки - Colombia signed the Madrid Protocol for international registration of marks

WIPO информира, че Колумбия е подписала Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки.  Протоколът влиза в сила за страната от 29.08.2012.
Колумбия е 87 държава членка на Мадридския съюз за международна регистрация на марки.

English version

WIPO informed that Colombia has signed the Madrid Protocol for international registration of trademarks. The Protocol enters into force for the country on 29/08/2012.Colombia is the 87th Member State of the Madrid Union Concerning the International Registration of marks.