вторник, 6 август 2013 г.

Статистика от OHIM - месец Юни 2013 - Statistics from OHIM - June 2013

OHIM публикува статистика за подадените и регистрирани търговски марки и дизайни на Общността през месец юни 2013 година. Данните са както следва:


2013 2012
Community trade mark applications received 9 580 8 740
Community trade mark applications published 7 991 8 759
Community trade marks registered (certificates issued) 8 580 7 862
     
Registered Community designs received 6 511 6 463
Registered Community designs published 6 005 6 520

English version

OHIM has published statistics concerning applications and registrations for Community  trademarks and industrial designs in June 2013. The data are as follows: