сряда, 2 август 2017 г.

Оригиналност на столове в Швейцария

Върховният федерален съд на Швейцария излезе с решение относно тълкуване на критерия за оригиналност в случаи на нарушаване на авторски права свързани с дизайн на столове.
Случаят касае дизайни на столове създадени от Max Bill през 50-те и 60-те години на 20 в. и произвеждани от компанията Horgenglarus до ден днешен.
                                

След смъртта на автора, неговите права запрочват да се управляват от The Bill Foundation, която лицензира авторските права върху дизайните към Horgenglarus.
През 2001 година лицензията е прекратена но въпреки това производителя продължава да продава въпросните столове.
Заведено е съдебно дело за нарушаване на авторски права върху дизайните, в които Horgenglarus твърдят, че въпросните столове не са обект на авторскоправна закрила, тъй като не отговарят на критерия за оригиналност.
Първоначално съдът уважава тази претенция, с оглед наличието на сходни по-ранни дизайни за същите столове.

Върховният съд отменя това решение. Според съда оригиналността на дизайните се определя от свободата на автора при тяхното създаване. Ако поради спецификите на продукта авторът няма голяма възможност да създава напълно различни продукти то дори и малки разлики в дизайните ще бъдат достатъчни за да се счетат за оригинални.
Според съда факта, че отделни елементи от столовете приличат на по-ранни такива не е достатъчно за да се заключи, че те не са оригинални, тъй като дизайните трябва да се оценяват в тяхната цялост.
Съдът приема, че начина по-който са комбинирани отделните елементи на столовете е уникален и е плод на творческия подход на Max Bill, което изпълнява изискването за оригиналност на продуктите.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: IP Kat.