понеделник, 31 юли 2017 г.

Сливания и придобивания на компании - проблеми с търговски марки и начини за тяхното преодоляване

Tom Farrand от Novagraaf публикува интересна статия за Lexology, която касае управлението на интелектуална собственост в случаи на придобивания и сливания на компании и в частност въпросите касаещи корпоративните търговски марки.
Статията разглежда ситуацията около така наречените "обединени" търговски марки (fused brands), случаи в които корпоративните брандове на две компании се сливат в един, например United + Continental Airlines = United Airlines или Exxon + Mobil = ExxonMobil.
Подобни обединения на компании и брандове могат да причинят редица затруднения при последващата защита и управление на свързаната с тях интелектуална собственост. 
Статията разисква част от основните препятствия които могат да се появят, както и някои от решенията за тяхното преодоляване.
Изводът който може да бъде направен в следствие на разгледаната материя е че при подобни ситуации включването на специалистите по интелектуална собственост трябва да бъде направено още преди да се пристъпи към действията по сливане или придобиване. Това е наложително с цел изграждане на подходяща IP стратегия, която да преодолее повечето от потенциалните проблеми, които неминуемо биха възникнали без подходяща подготовка.
Пълният текст на статията може да откриете тук.