понеделник, 28 август 2017 г.

Wembley срещу Wembley Stadium: 0-1

Полу-професионалният футболен клуб от Лондон Wembley е напът да загуби регистрацията на следната си европейска комбинирана марка, регистрирана за класове 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 32, 33, 35, 41, 43:

Макар марката да получава успешна регистрация през 2012 година, четри години по-късно през 2016 е инициирана процедура по заличаване от страна на Wembley Stadium притежатели на серия от по-ранни марки Wembley Stadium и Wembley.
EUIPO излезе с решение тази година според, което марката се заличава изцяло. Причините са наличието на идентични и сходни стоки за сходни марки, при които доминиращ елемент е думата Wembley. В допълнение Wembley Stadium привеждат и доказателства за общоизвестния статут на марките си, които се използват в продължение на 90 години.

Този казус е добър пример за това, че всеки който желае да получи регистрация на марка трябва да се осланя не само на нейната потенциална регистрация но и на предварително проучване и анализ относно възможните проблеми и рискове, които могат да възникнат в процеса на нейното бъдещо използване.
Източник: Lexology.