сряда, 9 август 2017 г.

Реконструкция на скулптура в САЩ - съдебно дело

The 1709 blog публикува интересна статия относно казус свързан с моралните права на автор на произведение на изящните изкуства в САЩ.
Случая касае дървена скулптура наречена Log Cabin създадена от Cady Noland през 90-те години на 20в.
Колекционерът Wilhelm Schurmann купува тази творба и я излага под наем в мозей на открито за период от 10 години. След това творбата е изложена и в Michael Janssen Gallery.
С времето творбата започва да се руши, поради което е направена реконструкция, като част от дървените материали са подменени с нови.
Всичко това води до съдебно дело заведено от автора, тъй като според него той не е давал разрешението си за реставрация на творбата му, с което са нарушени моралните му права.
Според The Visual Artists Rights Act of 1990 (VARA) в САЩ: авторът има право да предотвратява всяко умишлено преработване, осакатяване или друга промяна на неговата творба, която би била в ущърб на неговата  репутация.
Предстой развитие по този казус.
Повече информация тук.