сряда, 23 август 2017 г.

Модерна поща или само поща - решение на Общия съд на ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T-13/15 Deutsche Post AG v EUIPO. Делото касае опит за регистрация на европейска марка PostModern за клас 39 - пощенски услуги и транспорт.
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранни немски марки POST и Deutsche Post също за клас 39.
Опозиционната дивизия на EUIPO първоначално потвърждава опозицията но в последствие Апелативният борд отменя това решение и отхвърля опозицията.
Причините за това са че знаците са сходни в ниска степен, както и че споделят слабо отличителен елемент POST, които е описателен за предлаганите услуги.
Заявената марка може да има значение на Модерна Поща, което представлява допълнителна концептуална разлика с по-ранните марки, една от които Deutsche Post има напълно различно концептуално значение.
Имайки предвид и разликите във фонетично и визуално естество, Апелативният борд заключава, че марките не са сходни.
Съдът потвърждава това решение.
Източник: Alicante news.