петък, 8 февруари 2019 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за Тунис

WIPO информира за промяна в индивидуалните такси дължими при посочване на Тунис в заявки за регистрация на международни марки. Новите такси влизащи в сила от 28.02.2019 са, както следва: