петък, 17 декември 2010 г.

Some changes of individual fees for international trademarks - Промяна на индивидуални такси за международни марки


WIPO съобщава за следните промени в индивидуални такси плащани при регистрацията на международни марки в определени държави, те са:

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Естония- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Дания- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Бенелюкс- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Италия- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Ирландия- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Гърция- повече информация може да откриете тук;

- Промяна на индивидуалните такси относно международна марка за Финландия- повече информация може да откриете тук;

English version


WIPO reported the following changes in individual fees payable upon registration of international trademarks in certain countries, they are:

- Change the individual charges for international mark for Estonia, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for Denmark, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for the Benelux, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for Italy, more information can be found here;

- Change the individual charges on international brand for Ireland, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for Greece, more information can be found here;

- Change the individual charges for international mark for Finland, more information can be found here;