петък, 3 декември 2010 г.

Statistics from OHIM- October 2010 - Статистика от OHIM- Октомври 2010


OHIM публикува статистика относно заявени и регистрирани европейски марки и дизайни за месец Октомври 2010 година.
Статистиката е следната:

Community trade mark applications received 7 600
Community trade mark applications published 7 645
Community trade marks registered (certificates issued) 8 264
Community trade mark renewal applications 1 748
Registered Community designs received 5 789
Registered Community designs published 5 618

English version
OHIM publishes statistics on filled and registered European trademarks and designs for the month of October 2010.
The statistics are as follows: