понеделник, 27 декември 2010 г.

Mongolia joined the Singapore Agreement - Монголия се присъедини към Споразумението от Сингапур


WIPO обяви новината за присъединяването на Монголия към Споразумението от Сингапур касаещо закрилата на търговските марки. Споразумението ще влезе в сила за Монголия от 3 март 2011 година.

English version

WIPO announced the news on the accession of Mongolia to Singapore Agreement concerning the protection of trademarks. The Agreement will enter into force for Mongolia on March 3, 2011.