вторник, 21 декември 2010 г.

TM View now contains Bulgarian trademarks - TM View вече съдържа и български марки


Глобалната база данни за търговски марки TM View вече касае и марки регистрирани по национален ред в България.
По този проект се работеше от известно време и работата е приключила вече. България е тринадесетата държава присъединила се към TM View базата данни.
Чрез TM View могат да бъдат проверявани марки в базите данни на WIPO, OHIM, България, Бенелюкс, Чехия, Дания, Естония, Испания, Великобритания, Италия, Португалия, Словакия, Словения.

English version

The global database of trademarks TM View has already concerned and trademarks registered under the national procedure in Bulgaria.
This project is working for some time and work has been completed successfully. Bulgaria is the thirteenth country to join the TM View database.
By TM View can be checked trademarks in the databases of WIPO, OHIM, Bulgaria, Benelux, Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, Britain, Italy, Portugal, Slovakia, Slovenia.