вторник, 14 декември 2010 г.

Problems in Bollywood - Проблеми в Боливуд


Продуцентите на филми в Боливуд обявиха намерението си да спрат производството на нови филми, като отговор на предложените промени в законодателството относно авторските права в Индия.
Според тези промени продуцентите на филми трябва да плащат допълнителни отчисления на авторите за създаваните и използвани филми.
Продуцента Yash Chopra счита, че това е непостижимо и ще изправи Боливуд пред фалит. В момента създателите на филми в Индия плащат множество други данъци, освен това филмопроизводството в страната е основана на сложна финансова система за кредитиране.
Поради тази причина продуцентите смятат, че допълнителните отчисления за авторски права ще натоварят още повече схемата за финансиране.
Според редица запознати ако тези промени бъдат одобрени, филмопроизводителите в Индия ще започнат да обмислят много внимателно дали да наемат автори от страната за създаване на техните филми.
информация The 1709 Blog

English version

Producers of films in Bollywood announced its intention to cease production of new films in response to proposed changes in legislation on copyright issues in India.
According to these changes, film producers have to pay additional charges for authors to create and use film.
Producer Yash Chopra believes that this is not feasible and will bring Bollywood to bankruptcy. Currently, the filmmakers in India pay many other taxes also film in the country was founded on a complex financial system for
funding.
Therefore, producers believe that the additional charges of copyright will load more funding schemes.
According to a number of familiar if these changes are approved, cinematographers in India will begin to consider very carefully whether to recruit authors from the country to create their films.

information The 1709 Blog