вторник, 28 декември 2010 г.

Spain rejected the law prosecute offenders of copyright on the Internet - Испания отхвърли закон преследващ нарушители на авторски права в интернет


The 1709 Blog оповести новината, че испанска парламентарна комисия е отхвърлила предложението за нов закон, който да защитава още по-добре притежателите на авторски права от непозволеното им използване в интернет пространството.
Така наречения Sinde Bill на името на министъра на културата на Испания Angeles Gonzalez-Sinde предвиждаше да се създаде специална правителствена комисия, която да събира информация за web сайтове предлагащи незаконно съдържание, като след това тази информация се предава на съдилищата, които да налагат наказания.
Това предложение за нов закон беше критикувано изключително силно от интернет потребителите в Испания, според които това представлява директно ограничаване свободата на изразяване.

English version


The 1709 Blog announced the news that a Spanish parliamentary committee rejected the proposal for a new law that protects even better the copyright holders from unauthorized use of content on the web.
The so-called Sinde Bill named after Minister of Culture of Spain Angeles Gonzalez-Sinde intended to create a special government committee to gather information about web sites offering illegal content, then that information is transmitted to the courts to impose penalties .
This proposal for a new law was very strongly criticized by Internet users in Spain according to which it is directly limit freedom of expression.