понеделник, 13 юни 2011 г.

Eminem sues Audi - Eminem съди Audi


В немските медии се появи новината, че рап певецът Eminem ще заведе дело срещу немският производител на автомобили Aidu за нарушаване на авторски и сродни права.
Казусът касае използваната от Audi мелодия в една от новите им ТВ реклами представяща модела Audi A6 Avant.
Мелодията силно напомня на песента на Eminem "Lose Yourself".
Случаят става още по интересен с оглед на факта, че преди време Chrysler направиха подобна реклама с участието на Eminem, като за мелодия на клипа също беше използвана песента "Lose Yourself".
За сега Eminem и неговия продуцент Eight Mile Style искат от съда преустановяване излъчването на рекламата и обезщетение за непозволеното използване на песента на Eminem. Няма информация дали от Chrysler също ще изкажат някакви претенции спрямо Audi.
Това е един от тези случай на използване на мотиви от една песен, които според някои хора не нарушават авторски права. Това обаче не е точно така. Ако достатъчно елементи от старата мелодия личат и в новата, което създава асоциациа насочваща към оригиналната песен, но тогава това е преработка на едно произведение, което означава че е необходимо съгласието на съответните автори, изпълнители и продуценти.
Може да сравните двете мелодии в рекламите на Chrysler и Audi по-долу.English version

From the German media came news that rap singer Eminem will sue the German car manufacturer Aidu for breach of copyright and related rights.
The case concerns the use by Audi a melody in one of their new TV ads showing the model Audi A6 Avant.
This melody strongly resembles the song of Eminem "Lose Yourself".
The case becomes even more interesting in view of the fact that before the time Chrysler made a similar ad featuring Eminem, as the tone of the video was also used the song "Lose Yourself".
For now, Eminem and his producer Eight Mile Style want from the court to suspend the broadcasting of advertising and compensation for unauthorized use of the song of Eminem. There is no information whether Chrysler will have any claim against Audi.
This is one of these cases of use of motifs from a song which according to many people does not violate copyrights. This is not true. If enough elements of the old melody still visible in the new which creating the association referring to the original song then this is a remake of an old work, which means that it require the consent of the respective authors, artists and producers.
You can compare the two melodies in commercials for Chrysler and Audi below.