петък, 1 юни 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Пиратската партия в Германия планира реформа на авторските права. За повече информация тук. 

2.  Аpple отново е най-скъпият бранд в света за 2012 г. За повече информация тук 

3.  КЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция за неразрешено копиране и публикуване на търговска информация от конкурентен интернет магазин. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The Pirate Party in Germany is planning a future reform of copyright. For more information here.

2. Apple is the most expensive brand in the world for 2012 For more information here.

3. The CPC has imposed a penalty for unfair competition for unauthorized copying and posting of commercial information of a competitive online shop. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.