петък, 22 юни 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.Неприятности за HTC и Motorola в Международната търговска комисия на САЩ. За повече информация тук. 

2.  Google в битка с Amazon за домейните .Search, .Movie, .Store. За повече информация тук. 

3.  Kodak ще продава патенти без долна граница за цените. За повече информация тук. 

English version

 1. Troubles for HTC and Motorola in the International Trade Commission U.S.. For more information here.

2. Google in a battle with Amazon for domains. Search,. Movie,. Store. For more information here.

3. Kodak will sell patents without a price floor. For more information here.