сряда, 2 януари 2013 г.

Kodak продаде патентното си портфолио 527 милиона долара - Kodak patent portfolio was sold for 527 million dollars

Търгът за продажбата на патентното портфолио на Kodak приключи. Цената е 527 милиона долара.
Новият собственик на патентите на Kodak е Intellectual Ventures Fund 83 LLC, компания състояща се от множество фирми, организирани от  Intellectual Ventures и RPX.
Първоначално  Intellectual Ventures и RPX излизат със самостоятелни оферти, но поради ниските им нива, накрая обединяват сили и заедно предлагат сумата от 527 милиона долара.
Реално представляваните от тях компании са HTC, Google, Amazon Fulfillment Services, RIM, Huawei Technologies, FUJIFILM, Shutterfly, Apple и Samsung.
Целта на сделката е не да създаде нови проблеми, а по-скоро да разреши настоящи или бъдещи такива.
Тепърва предстой да се осъществи сложно лицензиране относно ползването на патентите на Kodak от всички представени компании, разрешаване на някои съдебни дела между тях и тн.
Редица анализатори считат, че сумата от 527 милиона е значително по-ниска от първоначалните оценки от над 1 милиард долара. Причините за това могат да бъдат различни но така или иначе дори и тази сума е глътка въздух за Kodak.

English version

 The auction for the patent portfolio of Kodak ended. The portfolio was sold for 527 million dollars.

The new owner of the
Kodak's patents is Intellectual Ventures Fund 83 LLC, a company consisting of a number of other companies organized by Intellectual Ventures and RPX. 
Originally Intellectual Ventures and RPX came with separate offers, but because of their low levels they joined forces and together offered the sum of 527 million dollars. 
Actually they represent companies are HTC, Google, Amazon Fulfillment Services, RIM, Huawei Technologies, FUJIFILM, Shutterfly, Apple and Samsung. 
The deal was occurred not for creating new problems, but rather to fix current or future problems. 
It's forthcoming a complicated patent licensing between all companies which were represented, authorizing certain litigation between them and so on. 
Many analysts believe that the sum of 527 million is significantly lower than the initial estimates of over $ 1 billion. The reasons for this could be different but even this amount is a breath of Kodak.