четвъртък, 7 февруари 2013 г.

Магазините на Apple са регистрирана марка - Apple's stores are registered trademark

APPLE окрупни своето портфолио от търговски марки, регистрирайки нова марка в САЩ, която представлява визия на Apple Stores. Марката е регистрирана на 22.01.2013.
Регистрацията на подобна марка е пример за стратегическо управление на придобитата отличителност на магазините на компанията, която сама по себе си е вид нематериален актив.
Подобен вид подход е възможен само в случай, че интериора и екстериора на съответните магазини е един и същ във времето.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Smartplanet.

English version

APPLE consolidates its portfolio of trademarks, registering a new mark in US, a vision of the Apple Stores. The mark was registered on 22.01.2013.
The registration of a similar mark is an example of strategic management of acquired distinctiveness of the company's stores, which in itself is a kind of an intangible asset.
This kind of approach is only possible if the interior and exterior of the stores are identical all time.
More information can be found here.
information Smartplanet.