петък, 18 март 2016 г.

Кратки IP новини


1. European IPR Helpdesk Case Study TAPOINTEL: Managing innovation in an SME. За повече информация тук.

2. Интересът към европейския патент продължава да расте. За повече информация тук. 

3. Американските иновации се подхранват от изобретатели имигранти. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.