понеделник, 28 март 2016 г.

Значението на думата BIMBO на италиански език - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело T-33/15, Grupo Bimbo, SAB de CV v OHIM. Делото касае опит на мексиканската компания Grupo Bimbo да регистрира словна европейска марка BIMBO за клас 30 Брашно, хляб и зърнени продукти и продукти; продукти на сладкиши и бисквити.
OHIM отказва регистрация на марката на абсолютни основания. Думата BIMBO означава бебе на италиански език, поради което може да се възприеме, като описателна относно посочените стоки, които се консумират и от деца.
Решението е обжалвано. Според Grupo Bimbo тази дума не се използва за дете на италиански още повече, че думите използвани за етекитиране на продукти за деца са "per the infanza" or "per bambini".
OHIM отхвърля тези доводи. Според италиански речници думата BIMBO е синоним на бебе, дете на италиански език, поради което може да бъде описателна за посочените стоки.
Заявителят не е привел доказателства за придобита отличителност на марката.
Съдът потвърждава това решение.
Източник: Marques Class 46.