понеделник, 21 март 2016 г.

Бразилия се присъедини към TM View

OHIM съобщава за присъединяваненето на Бразилия към общата база данни за търговски марки TM VIEW. По този начин 3,1 милиона бразилски марки бяха прибавени към TM View, с което общият брой на достъпни за търсене марки в базата стана 40 милиона.
Повече информация тук.