петък, 25 март 2016 г.

Ново име на ведомството, ново име на марката, нови такси

Както е известно, новото име на OHIM ( Ведомството за регистрация на европейски марки и дизайни) вече е European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Освен това има и редица други промени свързани с регистраията на Европейски марки, да, това е новото наименование на марките на Общността. Повече информация за промените може да откриете тук.
Новите такси за регистрация на Европейски марки са както следва: