понеделник, 14 март 2016 г.

Gummi срещу GUMMY на европейската сцена

Европейският съд излезе с решение по дело T-210/14, Mederer GmbH срещу OHIM. Делото касае опит за регистрация на следната европейска марка за клас 30:

Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на следната испанска марка за клас 30:
OHIM потвърждава опозицията. Релевантната територия е Испания, посочените стоки в заявката касаят средностатистическият потребител. Самите стоки са идентични.
Според OHIM сходството между знаците се подхранва от наличието на две сходни думи GUMMI и GUMMY, които са силно сходни във фонетично и визуално естество.
По-ранната марка GUMMY е отличителна за територията на Испания и не притежава конкретен смисъл.
Съдът потвърждава това решение на OHIM.
Източник: Marques Class 46.