четвъртък, 31 март 2016 г.

Нова форма за корекции на грешки в заявки за международни марки

WIPO съобщава за нова форма MM21 чрез която може да се осъществяват корекции на грешки в заявки за международни марки. Формата не е задължителна но WIPO препоръчва нейното използване.
За повече информация тук.