петък, 31 януари 2014 г.

Първият .brand домейн в света - The first .brand domain in the world

WIPR съобщава за първият регистриран .brand top-level domain (gTLD) на английски език. Това е домейна .monash притежание на австралийския университет Monash University.
Според предтавители на университета регистрацията на такъв домейн е важна стъпка в бъдещото управление на марката Monash в глобалното интернет пространство.
Регистрацията на новите .brand top-level domain (gTLD), за разлика от регистрацията на обикновени домейни, е дълга и изисква значителни финансови средство. Заявката за такъв домейн струва 185 000 долара към ICANN еднократно и по 24 000 долара за подръжка за всяка следваща година.
Въпреки това тези домейни са търсени особено от големите компании по света поради възможността за допълнителна диференцияция в интернет. 

English version

WIPR has reported about the first registered .brand top-level domain (gTLD) in English. This is the domain .monash owned by Australian University Monash University.  
 According to the University's representatives the registration of such domain is an important step in the future management of the Monashbrand in the global Internet field.A registration of new .brand top-level domain (gTLD), as opposed to the registration of common domain is longer and requires considerable financial resources. An application for such domain is worth 185,000 dollars to ICANN once and 24 000 dollars for maintenance for each subsequent year .However, these domains are especially sought after by large companies around the world because of the potential for further differentiation on the Internet.