сряда, 8 януари 2014 г.

Литва, Чехия и Швеция се присъединиха към Design View - Lithuania , Czech Republic and Sweden join the Design View

Патентните ведомства на Литва, Чехия и Швеция се присъединиха към общата база дани за промишлени дизайни Design View. По този начин общият брой на страните присъединили се към базата данни става 13, а броят на дизайните до които тя предоставя достъп става над 91 000.

English version

The Patent Office of Lithuania and these one of the Czech Republic and Sweden has joined the common data base for designs Design View. Thus the total number of countries have joined the database becomes 13 and the number of designs to which it provides access now is over 91,000.