вторник, 14 януари 2014 г.

Регистрация на нови домейни и политиката на ICANN във връзка с налични търговски марки - Registration of new domain names and ICANN policy in relation to available trademarks

Както знаете ICANN представи въвеждането на нови TLDs домейни касаещи генерични термини, марки, домейни на арабски, китайски и кирилица.
В тази връзка WIPO публикува обобщение на "Rights Protection Mechanisms" (RPM), касаещо политиката преди и след регистрацията на новите домейни във връзка със съществуващи вече търговски марки.
Повече информация може да откриете тук.

English version

As you have already known, ICANN has introduced new TLDs domain names related to generic terms, brands, domain names in Arabic, Chinese and Cyrillic.
In this regard, WIPO published a summary of the "Rights Protection Mechanisms" (RPM), concerning the policy before and after the registration of these new domain names in connection with existing trademarks.
More information can be found here.