петък, 17 януари 2014 г.

Гърция отказа регистрацията на марки асоцииращи с Италия - Greece refused registration of marks associating with Italy

Патентното ведомство на Гърция отказа регистрацията на марки "Vino Rosato" и "Vino Rosso" за клас 33.  Според ведомството марките не са отличителни, тъй като думите имат италиански произход, поради което потребителите в Гърция ще счетат, че продуктите имат качества и произход свързани с Италия.
информация на Marques Class 46.

English version

The Patent Office of Greece has refused a registration of the following trademarks "Vino Rosato" and "Vino Rosso" in Class 33. According to the agency marks are not distinctive since words have Italian origin, so consumers in Greece will consider that the products have relevant quality and origin associated with Italy.
information on Marques Class 46.